Dahlia Standard Gift Bag

Dahlia-Yellow-Orange-Fabric-Gift-Bag-for-Baby-Gift

Yellow-orange cotton gift bag with white trellis design and white eco-satin ribbon